Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Соопштенија за Јавност

Клучен збор:
Дата:
12.05.2015   Распоред на судења

Објавен е распоредот на судења на Основен суд Кичево за 2014 година од 15.11.2015 до 30.11.2015

20.10.2014   Европски ден на граѓанска правда
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА       
ОСНОВЕН СУД КИЧЕВО
СУ.бр.03-303/14
20.10.2014 година
К и ч е в о


СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

    Европскиот ден за граѓанска правда што се одржува на 25 Октомври има за дел да го унапреди јавното разбирање на судскиот систем.

    На ден 24. Октомври (Петок) 2014 година Основниот суд во Кичево со низа активности ќе го одбележи Европскиот ден на граѓанска правда, со организирање на отворен ден за сите граѓани, невладини огранизации, студенти и пошироката јавност каде што граѓаните можат да се запознаат со функионирањето на системот на правосудството во поширока смисла.

    Отворениот ден во судот ќе се одвива од 10 до 14 часот според утврдена Програма во чии рамки, студентите ќе присуствуваат на рочиште и претреси што се одржуваат во тој ден, ќе бидат разгледани сите простории во судот и запознаени со техничката опременост и условите во кој што работи судот.

    За заинтересираните граѓани ќе бидат отворени сите судски оддели: (граѓански, кривичен, прекршочен и извршен), па граѓаните кој ќе пројават интерес можат  да постават прашања во врска со работењето на судот.

         Со почит.                                                                                  Основен суд Кичево
09.04.2014   Куќен ред - Основен суд Кичево
Куќен ред - Основен суд Кичево
25.02.2014   Известување-вештак (лиценца)
Известување-вештак (лиценца)
05.02.2014   УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИЕМ И ДОСТАВА НА ДОКУМЕНТИ – Нов корисник –
УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИЕМ И ДОСТАВА НА ДОКУМЕНТИ – Нов корисник – може да го превземете тука
25.12.2013   Услови за користење на електронска достава
Услови за користење на електронска достава
30.11.2013   Оглас за вработување на судкси службеник
Оглас за вработување на судски службеник
29.07.2013   Јавен Повик за прибирање на барања за полагање на стручен испит за вештак од областа на геодезијата
Јавен Повик за прибирање на барања за полагање на стручен испит за вештак од областа на геодезијата
04.06.2013   Оглас за пријавување на кандидати за полагање на испит за извршители
Оглас за пријавување на кандидати за полагање на испит за извршители
30.04.2013   Листа од Извршители кои примаат на пракса дипломирани правници
Листа од Извршители кои примаат на пракса дипломирани правници
12